betanki

WIELKOCZWARTKOWA UCZTA W KAZIMIERSKIEJ BETANII

WIELKOCZWARTKOWA UCZTA W KAZIMIERSKIEJ BETANII

Jak co roku Wielki Czwartek jest szczególnym dniem dla Sióstr Rodziny Betańskiej. To dzień narodzin w Kościele naszej wspólnoty. Narodziłyśmy się w dniu kapłańskim, by służyć kapłaństwu chrystusowemu. Było to 89 lat temu, gdy ks. Prymas kard. August Hlond zatwierdził pisemnie nasze Zgromadzenie i dał  oficjalne błogosławieństwo.

Z tej okazji do naszego domu formacyjnego w Kazimierzu zaprosiłyśmy kapłanów ze wspólnoty parafialnej oraz Ojców Franciszkanów. Po złożeniu życzeń kapłanom i obdarowaniu ich wielkanocnym barankiem zasiedliśmy do wspólnej ,uczty w Betanii

Wieczorem uczestniczyłyśmy we Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w kościele parafialnym, gdzie jedną z intencji mszalnych było dziękczynienie za nasze Zgromadzenie. Dziękujemy za wspólnie dzieloną radość!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:

(Mk 4, 26-34)Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś

Zapraszamy do trzeciej i ostatniej części Q&A, czyli Pytań i Odpowiedzi, które udzieliły Siostry na