betanki

POŚWIĘCENIE DOMU SIÓSTR W TARNOWSKICH GÓRACH

POŚWIĘCENIE DOMU SIÓSTR W TARNOWSKICH GÓRACH

10 kwietnia w parafii NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach – Strzybnicy miało miejsce uroczyste poświęcenie kaplicy i domu sióstr. Uroczystości przewodniczył ordynariusz diecezji gliwickiej ks. bp. Jan Kopiec wraz z ks. proboszczem Stanisławem Knurą i ks. Bernardem Kojem – ekonomem diecezjalnym. Na uroczystości była obecna Matka Generalna s. Ruth Kucmierz wraz z Wikarią s. Gabrielą Basista. Ksiądz biskup wyraził wielką wdzięczność za dar obecności sióstr betanek w diecezji i ich posługę w parafii. Po uroczystej Eucharystii i umieszczeniu Najświętszego Sakramentu w tabernakulum, zostały poświęcone pozostałe pomieszczenia w domu.

Siostry objęły posługę w Strzybnickiej parafii we wrześniu 2018 roku. Pracują w katechezie, zakrystii i odwiedzają ludzi starszych i chorych w ich domach.

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za zaproszenie do parafii, a siostrom życzymy dużo Bożej mocy i zapału w podjętym apostolstwie.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi

W dniach 17-19 września w Lublinie odbywały się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem „Czy masz

(Mk 9, 30-37)Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o