betanki

JASEŁKA W PARAFII ŚW. ANTONIEGO W LUBLINIE

JASEŁKA W PARAFII ŚW. ANTONIEGO W LUBLINIE

W parafii Św. Antoniego w Lublinie 13. 01. 2019 r. pokazaliśmy Misterium Bożonarodzeniowe o treściach patriotycznych. Z dużym zaangażowaniem aktorów, próbowaliśmy pokazać  sytuację polskich rodzin pod zaborami. Rodziny przedstawiały  konkretny wymiar czasowy – przygotowanie do Bożego Narodzenia i Wigilię.

Druga odsłona to wydarzenie Bożych Narodzin i podkreślenie wiary, która dodaje siły i łączy w tym co trudne. Podsumowaniem niech będą słowa, które wypowiedział Św. Józef:  „Podążajcie zawsze do Niego z waszymi troskami. Choć teraz Maleńki to przecież rozjaśni każdy mrok, zabierze każdy strach, odsunie każdy lęk, uwolni z jarzma niewoli. Zaufajcie Mu, a On wyzwoli Was  z wszelkich niebezpieczeństw. Z odwagą podążajcie w stronę Jego światła”.

Całość od strony muzycznej – pieśni patriotyczne i kolędy śpiewali UŁANI ROZTOCZAŃSKIEJ STRAŻY PRZYGRANICZNEJ.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:

(Mk 4, 26-34)Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś

Zapraszamy do trzeciej i ostatniej części Q&A, czyli Pytań i Odpowiedzi, które udzieliły Siostry na