betanki

20 LAT BETAŃSKIEJ MISJI WSPIERANIA KAPŁANÓW

20 LAT BETAŃSKIEJ MISJI WSPIERANIA KAPŁANÓW

Przed 20 laty, 4 lutego 1999 roku w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej powstała Betańska Misja Wspierania Kapłanów – BMWK. Wyrosła ona z charyzmatu wspólnoty jako  owoc adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie w intencji kapłanów. Skierowana jest do wszystkich osób, które pragną modlić się za konkretnego kapłana przez całe swoje życie, stając się jego duchowym opiekunem.

Zadaniem Misji jest formacja ludzi świeckich do głębszego  poznania i zrozumienia daru kapłaństwa w Kościele, wypraszanie świętości życia dla kapłanów oraz dotarcie z modlitewnym wsparciem do każdego kapłana imiennie, aby ochraniać i wspierać jego posługę.

Każdy, kto pragnie modlić się w ramach Misji za wybranego kapłana, otrzymuje legitymację przynależności wraz z modlitwami oraz imię kapłana i datę jego święceń. W ten sposób codziennie dyskretną modlitwą ochrania jego posługę.

Centrala Misji mieści się w domu Formacyjno – Rekolekcyjnym Zgromadzenia w Kazimierzu Dolnym w archidiecezji lubelskiej. Tutaj, w ciszy domu nowicjackiego, przyjmowane są zgłoszenia do Misji, trwa codzienna adoracja w intencjach kapłanów, które są zapisywane w Księdze Modlitw.

Działalność Betańskiej Misji wspiera i błogosławi Stolica Apostolska i ks. abp. Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Na zaproszenie księży proboszczów przyjeżdżamy również do parafii na tzw. Niedziele Kapłańskie, aby przybliżać wiernym piękno kapłaństwa i zachęcać do modlitwy za naszych pasterzy.

Dziś, po 20 latach, dzieło to jest ciągle żywe i jakże potrzebne w obecnych czasach, tak niszczących i ośmieszających obraz kapłaństwa. Rozpoczynaliśmy od 8 osób, dzisiaj jest nas ponad 7000 tys. Modlitwą objętych jest  7300 kapłanów z całego świata. Najwięcej osób należących do Misji mieszka na Lubelszczyźnie, Pomorzu, Śląsku i w Małopolsce. Misja jest także obecna poza granicami Polski: w Nowym Jorku, na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Niemczech, Austrii, Francji i Szwecji a także Australii. 

Czekamy na kolejne osoby gotowe wspierać modlitwą kapłanów. Niech zachętą do modlitwy za kapłanów będą słowa Założyciela Sióstr Rodziny Betańskiej, ks. Józefa Małysiaka: „Błogosławieni są ci, którzy kapłanów szanują, wspierają i kapłanom pomagają w ich trudnej pracy”

O Misji piszą też inni:

https://lublin.gosc.pl/doc/5315496.Misja-wspierania-kaplanow

https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,5529,dzieki-nim-niejeden-ksiadz-wytrwal-w-swoim-powolaniu.html

Nasze strony na facebooku:

https://www.facebook.com/BMWK-Beta%C5%84ska-Misja-Wspierania-Kap%C5%82an%C3%B3w-722906714411575/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004424986652

Módl się za naszych Pasterzy:

https://www.bmwk.pl/zgloszenie-bmwk

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi

W dniach 17-19 września w Lublinie odbywały się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem „Czy masz

(Mk 9, 30-37)Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o