uroczystosc-chrystusa-krola-w-naszych-wspolnotach-13_optimized

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA W NASZYCH WSPÓLNOTACH

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA W NASZYCH WSPÓLNOTACH

Uroczystość Patronalna Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to okazja do wspólnego świętowania wszędzie tam, gdzie mieszkają i apostołują siostry betanki. Nasze świętowanie rozpoczęłyśmy w sobotę uroczystymi Nieszporami. W niedzielę, w kościołach parafialnych i naszych zakonnych kaplicach sprawowana była Eucharystia w intencji Zgromadzenia, w czasie której siostry odnowiły śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Było to nasze świadectwo drogi życia zakonnego i wyznanie wiary w Chrystusa, naszego Pana i Króla. Każdego roku w nasze świętowanie włączają się także kapłani, przyjaciele i dobroczyńcy. Dziękujemy wszystkim za wszelkie dobro, okazane serce i bliskość!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi

W dniach 17-19 września w Lublinie odbywały się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem „Czy masz

(Mk 9, 30-37)Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o