uroczystosc-chrystusa-krola-w-naszych-wspolnotach-13_optimized

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA W NASZYCH WSPÓLNOTACH

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA W NASZYCH WSPÓLNOTACH

Uroczystość Patronalna Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to okazja do wspólnego świętowania wszędzie tam, gdzie mieszkają i apostołują siostry betanki. Nasze świętowanie rozpoczęłyśmy w sobotę uroczystymi Nieszporami. W niedzielę, w kościołach parafialnych i naszych zakonnych kaplicach sprawowana była Eucharystia w intencji Zgromadzenia, w czasie której siostry odnowiły śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Było to nasze świadectwo drogi życia zakonnego i wyznanie wiary w Chrystusa, naszego Pana i Króla. Każdego roku w nasze świętowanie włączają się także kapłani, przyjaciele i dobroczyńcy. Dziękujemy wszystkim za wszelkie dobro, okazane serce i bliskość!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:

(Mk 4, 26-34)Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś

Zapraszamy do trzeciej i ostatniej części Q&A, czyli Pytań i Odpowiedzi, które udzieliły Siostry na