przyjecie-do-postulatu-2-17_optimized

WITAJCIE W POSTULACIE!

WITAJCIE W POSTULACIE!

12 września, w dzień imienin Matki Bożej, dwie kandydatki – Klaudia z Legionowa i Weronika z Jarocina – zostały przyjęte do betańskiego postulatu. Po Eucharystii sprawowanej przez o. Bernarda z kazimierskiego klasztoru franciszkanów,  Matka Ruth przyjęła nowe postulantki do wspólnoty betańskiej. Postulantki otrzymały franciszkańskie krzyżyki, „Naśladowanie Chrystusa” i lampkę oliwną, by pamiętały, że Ten, który je wybrał ma być zawsze dla nich Światłem.

Postulat jest czasem rozeznawania powołania, poznawania nowej rodziny zakonnej i stopniowym wdrażaniem się w praktyki zakonne. Klaudii i Weronice rozpoczynającym pierwszy etap zakonnej przygody, życzymy wytrwałości w odkrywaniu Jezusa i podążaniu Jego śladami!  Prosimy także o modlitwę za nie.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:

(Mk 4, 26-34)Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś

Zapraszamy do trzeciej i ostatniej części Q&A, czyli Pytań i Odpowiedzi, które udzieliły Siostry na