WAKACJE NOWICJATU

Minął już pierwszy miesiąc „wakacji”. Siostrom nowicjuszkom jak do tej pory dopisywała pogoda, dzięki czemu siostra Mistrzyni mogła zapoznać je z ciekawymi okolicami Kazimierza Dolnego. Siostry udały się do: Wąwozu Korzeniowego, Starej Chaty,  Janowca, gdzie zwiedziły ruiny zamku i okalający je park, w drodze powrotnej zatrzymały się w Pałacu Czartoryskich w Puławach. W lipcu również siostry nowicjuszki pomagały siostrze Lidii w kolejnym etapie pisania ikon Drogi Krzyżowej do kaplicy  w domu rekolekcyjno-formacyjnym w Kazimierzu. Pomimo okresu wakacyjnego siostry trwają na codziennej modlitwie i adorują Najświętszy Sakrament. Ponadto dzięki życzliwości dobroczyńców i tegorocznym urodzajom siostry mogły udać się na zbiory malin, śliwek i jabłek, z których zostały przygotowane różnego rodzaju przetwory na zimę. Cały nowicjat z niecierpliwością oczekuje, jakie niespodzianki i kolejne wyprawy przyniesie ze sobą miesiąc sierpień, ale o tym siostry napiszą pewnie już wkrótce.