SPOTKANIE DLA RODZICÓW SIÓSTR

W dniach 25 – 27 maja  odbyło się kolejne spotkanie Rodziców naszych sióstr juniorystek, nowicjuszek i postulantek. Jest wielką radością dla nas, że Rodzice chcą i widzą potrzebę takich spotkań. Jest to okazja do odwiedzenia córki, ale też zostawienie codzienności i spojrzenie na swoje życie w większej wolności.

Wspólna i indywidualna modlitwa jest dużą pomocą na ustawienie w swoim życiu priorytetu i wartości według, których żyją w zabieganym świecie. Spotkanie prowadził ks. Mirosław Lewandowski, pallotyn z Częstochowy. Były konferencje, czas na wspólne przebywanie ze sobą, adoracja Najświętszego Sakramentu. Każdego dnia w centrum była Eucharystia, pierwszego dnia w intencji Rodziców, drugiego dnia Rodzice zamówili intencję za Zgromadzenie i nowy Zarząd. Siostry Mistrzynie Junioratu i Nowicjatu spotykały się z Rodzicami sióstr, aby w bliższym kontakcie przybliżyć im formację ich córek i odpowiedzieć na zadawane pytania. Rodzice mieli również czas na odpoczynek. W sobotni wieczór wspólnie obejrzeli film „Siła modlitwy”.

Na zakończenie zjazdu, Rodzice podziękowali wszystkim Siostrom za zorganizowanie i przeprowadzenie tego spotkania.