aktualnosci-276_optimized

KAPITUŁA GENERALNA ZGROMADZENIA

KAPITUŁA GENERALNA ZGROMADZENIA

W dniach 30 kwietnia – 3 maja 2018 roku w Domu Formacyjno – Rekolekcyjnym Sióstr Betanek w Kazimierzu Dolnym odbyła się XX Kapituła Generalna pod hasłem: CHARYZMAT BETAŃSKI W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO – NASZE DZIŚ I JUTRO. Obrady poprzedził dzień skupienia prowadzony przez ks. Krzysztofa Naporę SCJ, biblistę. W czasie trwania Kapituły dokonano podsumowania działalności Zarządu Zgromadzenia za ostatnie 6 lat. Siostry skupiły się także nad nowymi drogami rozwoju naszych wspólnot na kolejne lata, szukając odpowiedzi, jak pogłębić duchowość betańską, jakie obszary posługi możemy podjąć w Kościele i jak widzimy teraz i w przyszłości nasz dom betański.

W czasie Kapituły dokonano wybór Przełożonej Generalnej i Zarządu. Naszą Matką Generalną na kolejne 6 lat została wybrana s. Ruth Maria Kucmierz. Uwielbiając Boga za dar naszego zgromadzenia, prosimy o Wasze modlitewne wsparcie.

Przysięga Przełożonej Generalnej
Uczestniczki Kapituły
Nowy Zarząd Zgromadzenia
 
Adoracja dziękczynna
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:

(Mk 4, 26-34)Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś

Zapraszamy do trzeciej i ostatniej części Q&A, czyli Pytań i Odpowiedzi, które udzieliły Siostry na